Psykoterapia

Tarjoan kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa, jossa ihmisen tämän hetkiset avun tarpeet ovat yhteisen käsittelyn keskiössä. Pyrin tukemaan asiakasta näkemään hänen kaikki elämäntapahtumat osana nykyisiä ajatus- ja toimintamalleja, kehotuntemuksia unohtamatta. Niitä yhdessä tutkimalla, voimme havaita oireiden tai ongelmien taustalla olevia ja ylläpitäviä tekijöitä. Itsehavainnoinnin kehittyminen mahdollistaa tietoisemman valinnanvapauden. Tämän kaltainen muutos ajattelussa ja toiminnassa vapauttaa voimavaroja hyvinvointia tukeviin ja toimivampiin keinoihin

Lisätietoa Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen (KAT RY) sivuilta

Ota yhteyttä ja kysy lisää!